کانون قرآن و عترت علیه السلام

نهاد رهبری دانشگاه گیلان
کانون قرآن و عترت علیه السلام

این وبلاگ با هدف افزایش فرهنگ انس دانشجو با قرآن ایجاد شده و کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به کانون قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری( دامت برکاته) در دانشگاه گیلان می باشد.

پیام های کوتاه
نویسندگان

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

جشن صحیفه

سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۰۱:۳۲ ب.ظ

ای خداوند!

ای کارساز مردم بی کس و ناتوان! ای سنگر حوادث سهمناک!

به سبب گناهان تنها مانده ام و کسی یاور من نیست. طاقت خشم تو ندارم. کسی یاری من نکند. هول دیدار تو نزدیک است و دل من می تپد. کسی نیست تپش دل مرا آرام سازد. چون تو مرا بیم دهی، کیست که مرا پناه دهد؟ و چون تو مرا تنها گذاری، که تواند مرا یاری کند؟ و چون تو مرا ناتوان خواهی، کیست که مرا نیرومند گرداند؟ پرورده نعمت را پرورنده او باید در کنف حمایت خود گیرد و مغلوب زیر دست را باید خداوند او ایمنی دهد. بدهکار را طالب او باید دست گیرد.

ای خدای من!

رشته همه اینها در دست توست و گریزگاه سوی تو. پس درود بر محمد و خاندان او بفرست و مرا در پناه خود گیر که سوی تو گریخته ام و حاجت مرا برآور که از تو خواسته ام.

گزیده دعای بیست و یک صحیفه سجادیه

  • مجاهد

یه نیگا بنداز ...!

جمعه, ۴ بهمن ۱۳۹۲، ۰۸:۱۱ ب.ظ

بعد از نمازِ ظهر بود که مادر بزرگ، داشت از مسجد برمیگشت …

در همین حال نوه اش از راه رسید و با کنایه بهش گفت :

مامان بزرگ امروز حاج آقا براتون چی گفت ؟!

مادر بزرگ مدتی فکر کرد و سرش رو تکون داد و گفت :

عزیزم اصلا یک کلمه اش رو هم نمیتونم به یاد بیارم !!!

نوه پوزخندی زد و بهش گفت :

  • مجاهد